Добре дошли в официалния сайт на нашето училище!

Училище с традиции
отворено към новите идеи, които провокират
индивидуалността и креативността,
на дисциплина и култура,
на по-високи интелектуални способности,
на образование,
което отговаря на предизвикателствата
на живота и съвремието.