Класове в гимназия „Яне Сандански“

 

В Профилирана Гимназия „Яне Сандански“ се обучават над 700 ученика ,разпределени в 26 паралелки, 24 от които профилирани с интензивно изучаване на английски език в 8-ми клас.

Пълната информация за паралелките:

КЛАСПРОФИЛКЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛКАБИНЕТ - Час на класа
природоматематическиСТАНКА АГОВАКабинет 301
природоматематическиЕЛЕНА НЕДЕЛКОВАКабинет 303
чуждоезиковВЕСКА ВАСИЛЕВАКабинет 217
чуждоезиковВАСИЛКА ДЕМЕРДЖИЕВАКабинет 401
технологичен - туризъмЕЛМИЛИЯ БАТЕВАКабинет 405
природоматематическиСАШКА НИКОЛОВАКабинет 403
чуждоезиковЕВЕЛИНА МЕГЕРОВАКабинет 411
чуждоезиковВАЛЕНТИНА КЕСАРОВАКабинет 408
технологичен - туризъмДЕНИЦА ХРИСТОВАКабинет 409
технологичен - предприемачество и бизнесМИЛКА СТОИМЕНОВАКабинет 221
непрофилиранаПЕТЪР ДОДУШЕВКабинет 215
10АприродоматематическиМАРИАНА ГЛИНДЖУРСКАКабинет 219
10БчуждоезиковЛИДИЯ МИНКОВАКабинет 216
10ВчуждоезиковДИМИТРИНА ЛАЛЕВАКабинет 220
10Гтехнологичен - туризъмСНЕЖАНА НИКОЛОВАКабинет 415
10Дтехнологичен - предприемачество и бизнесДАНИЕЛА ЗЛАТИНОВАКабинет 412
10ЕнепрофилиранаАНДОН КОТЕВКабинет 316
11АприродоматематическиКРАСИМИР ДАВИДОВКабинет 406
11БчуждоезиковМАРГАРИТА ПАВЛОВАКабинет 404
11ВчуждоезиковВИОЛЕТА ДЕРЕБАНОВАКабинет 304
11Гтехнологичен - туризъмЕМИЛ ПАНКОВСКИКабинет 203
12АтехнологиченБЛАГА ЧОБАНОВАКабинет 305
12БприродоматематическиДОНКА КОСТАДИНОВАКабинет 407
12ВчуждоезиковРУМЯНА ТОМОВАКабинет 410
12Гтехнологичен - туризъмЛИЛЯНА ПАДАРСКАКабинет 201
12ДтехнологиченДАФИНКА СОКОЛОВАКабинет 416