На 20 февруари 2015 година в Гимназия „ Яне Сандански” град Сандански се отбеляза Международна година на светлината и светлинно-базирани технологии.Обявен бе конкурс в който учениците от най- елитното средно училище в община Сандански участваха активно с изготвянето на реферати на тема „ Светлината и нейното значение за човечеството от гледна точка на Физиката”. Обявени бяха и парични награди за спечелилите първо, второ и трето място.  Конкурсът бе проведен в конферентната зала на Гимназия „ Яне Сандански” град Сандански, като възловите три места заеха следните ученици:

  1. Надежда Павлова ;
  2. Магдалена Андонова;
  3. Мария Парабелска.

„Чрез обявяване на Международната година на светлината вниманието на световната общественост се фокусира върху темата за светлината в науката и нейните приложения. ООН е признала важността на светлинно-базираните технологии за насърчаване на устойчивото развитие чрез решения на глобалните предизвикателства в енергетиката, образованието, селското стопанство и здравеопазването. Светлината играе жизнено важна роля в нашето ежедневие през 21 век, като направи революция в медицината, лежи в основата на международната комуникация чрез интернет и е от съществено значение за културните, икономическите и политически връзки на глобалното общество”, се изказа Бойко Терзиев – старши учител по Физика при Гимназия „ Яне Сандански” град Сандански. „ Като преподавател по Физика виждам голям интерес на учениците от нашата Гимназия към учебното съдържание върху раздел Светлина, което може да потвърди с голямият брой класирани ученици на общинският кръг на олимпиадата по Физика върху учебното съдържание раздел Светлина, който се припокрива с учбната програма за 11 клас”,сподели Бойко Терзиев . А ето и малко история:

На 20 декември 2013 г., по време на своята 68-ма сесия, Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН) провъзгласи 2015 г. за Международна година на светлината и светлинно-базирани технологии (IYL 2015).
2015 година е естествен кандидат за Международна година на светлината, посветена на редица важни събития в историята на науката за светлината датиращи от преди 50, 100, 150, 200 години и дори по-далеч назад във времето.
През 1815 г., на О. Френел публикува първия научен труд посветен на вълновата теория за светлината, а през 1865 г., Джеймс К. Максуел изгражда Общата теория на електромагнетизма и в частност доказва електромагнитната природа на светлината.
През 1915 г., А. Айнщайн публикува Общата теория на относителността (ОТО) в която показа, че светлината е в центъра на структурата на пространството и времето, като предсказа изкривяването на светлината от гравитацията.
През 1965 г., А.Пензиас и Р.Уилсън откриват космическото микровълново фоново лъчение – електромагнитното ехо от самото създаване на Вселената.
Тези открития променили физиката дълбоко продължават да имат огромно влияние върху науката и технологиите. Вълновата теория на светлината, законите на електродинамиката, Общата теория на относителността и изследването на космическото микровълново фоново лъчение довеждат до развитието на лазерите, мобилните телефони, глобалната GPS сателитна система, безжичния интернет, радиоастрономията и отговори на основните въпроси свързани с произхода на Вселената.
През 2015 година се отбелязват още 1000 години от пионерските творби по оптика на учения Ибн Ал-Хайтам, 400 години от изобретяването на първата соларна технология, захранваща прототип на слънчев двигател. Отбелязването на тези годишнини ще предостави ценни образователни и исторически перспективи.


Източник снимков материал: www.sandanski1.com

Каймаканов