Ръководство на училището:

Директор


Снежана Николова
Помощник Директор


Николай Бойчев
Помощник Директор


Димитрина Лалева


Катедра Български език и Литература:


Валентина Кесарова

Красимира Джогова

Румяна Томова

Веска Василева

Лидия Изова

Донка Костадинова

Катедра Чужди езици:

Английски език:

Катина Пашова

Галина Дерменджиева

Маргарита Павлова

Карамфила Хаджииванова

Росица Хаджипопова

Камелия Палкова

Албена Даскалова

Георги Павлов
Френски език:


Христина Халачева
Немски език:


Мариана Михайлова
Испански език:


Виолета Деребанова
Руски език:


Деница Христова

Катедра Математика и Информатика:


Сашка Николова

Блага Чобанова

Деяна Георгиева

Таня Русева

Василка Демерджиева

Милка Стоименова

Елена Неделкова

Цветанка Стойчева

Мариана Глинджурска

Райна Радева

Костадин Попов

Мариан Лазаров


Катедра История и цивилизация:


Евелина Мегерова

Динко Граматиков

Владо Станоев


Катедра Философски цикъл:

Катедра География и икономика:


Илиана Руменова

Даниела Златинова

Снежана Николова

Дафинка Соколова


 

Катедра Биология и здравно образование:

Катедра Химия и опазване на околната среда:


Лиляна Падарска

Емил Панковски

Димитрина Лалева

Татяна Цомпова


 

Катедра Физика и астрономия:

Катедра Икономически науки:


Емилия Батева

Бойко Терзиев

Евелина Ташева


 

Катедра Физическо възпитание и спорт:

Катедра Музика и Изобразително изкуство:

Педагогически съветник:


Петър Додушев

Андон Котев

Вангелия Дзимбова

Станка Агова

Красимир Давидов

Борис Тиков