Профилирана гимназия „Яне Сандански“ обяви прием за учебната 2017-2018 година

 

Кандидатите полагат тест по математика на 22 май 2017 г. и тест по български език и литература на 19 май

Профилирана гимназия „Яне Сандански“

ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

І. ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС. СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 5 ГОДИНИ

1. МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРОФИЛ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ: Математика, Информатика, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда – 26 младежи и девойки.

БАЛООБРАЗУВАНЕ – сбор от следните оценки:

– оценката от теста по Български език и литература
– утроената оценка от теста по Математика
– от удостоверението за завършен VII клас – оценките по БЕЛ и по Математика

2. ПРОФИЛ „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ“ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ: Информатика, Информационни технологии, Изобразително изкуство, Руски език – 26 младежи и девойки

БАЛООБРАЗУВАНЕ – сбор от следните оценки:

– удвоената оценка от теста по Български език и литература
– удвоената оценка от теста по Математика
– от удостоверението за завършен VII клас – оценките по БЕЛ и по Математика

3. ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – НЕМСКИ ЕЗИК

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ: Английски език, Немски език, Български и литература, Философия – 26 младежи и девойки

БАЛООБРАЗУВАНЕ – сбор от следните оценки:

– утроената оценка теста по Български език и литература
– оценката от теста по Математика
– от удостоверението за завършен VII клас – оценките по БЕЛ и по Математика

4. ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ИСПАНСКИ ЕЗИК

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ: Английски език, Испански език, Български и литература, История и цивилизация – 26 младежи и девойки.

БАЛООБРАЗУВАНЕ – сбор от следните оценки:

– утроената оценка от теста по Български език и литература
– оценката от теста по Математика
– от удостоверението за завършен VII клас – оценките по БЕЛ и по Математика

5. ПРОФИЛ „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ: География и икономика, Английски език, Предприемачество, Информационни технологии – 26 младежи и девойки.

БАЛООБРАЗУВАНЕ – сбор от следните оценки:

– удвоената оценка от теста по Български език и литература
– удвоената оценка от теста по математика
– от удостоверението за завъшен седми клас – оценките по БЕЛ и математика

Кандидатите полагат тест по математика на 22 май 2017 г. и тест по български език и литература на 19 май.

Срок за подаване на документи:

І класиране – 16.06. до 22.06.2017 г.
ІІ класиране – 28.06. до 30.06.2017 г.
ІІІ класиране – 11.07. до 13.07.2017 г.

Приемане и записване на кандидатите:

І класиране – 28.06. до 30.06.2017 г.
ІІ класиране – 05.07. до 07.07.2017 г.
ІІІ класиране – 18.07. до 19.07.2017 г.

град Сандански, бул. „Свобода“ №12
Тел.: 0746/30352, e-mail: highschool_iane_sandanski@abv.bg